ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية |

על היזמה למחקר יישומי בחינוך

היזמה למחקר יישומי בחינוך מעמידה לרשות מקבלי החלטות בחינוך ידע מדעי עדכני ומבוקר. ידע כזה חיוני לגיבוש מושכל של מדיניות ולתכנון מיטבי של התערבויות – לשיפור הישגי החינוך בישראל.
חזון היזמה: מרכיב של ידע מחקרי חיוני בתכנון מדיניות ציבורית או התערבות שנועדו להשפיע על אנשים רבים לאורך זמן. בשלב התכנון ידע מחקרי מבוקר תומך בגיבוש מדיניות שסיכויי הצלחתה טובים יותר, ולאחר מכן הוא זה שמאפשר דיון ציבורי רציונלי.
פתיחת תפריט ניידים postdoc position in israel postdoc position academy Postdoctoral Positions postdoc Israel