ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية |

צוות היזמה


               
ד"ר תמי חלמיש אייזנמןמנהלת היזמהדוא"ל

עודד בושריאן

מרכז אקדמי

דוא"ל
אילה ולודבסקי - יובל רכזת הפקות ומנהלת אתר היזמה דוא"ל
מוריה יזרעאלב
עורכת פרסומיםדוא"ל 
ד"ר עדו ליטמנוביץחוקרדוא"ל
רות ערן מנהלת אדמיניסטרציה וכספים  דוא"ל 

רננה פרזנצ'בסקי  אמיר

מרכזת אקדמית                      

דוא"ל

ד"ר טלי פרידמןמרכזת אקדמיתדוא"ל
                      
ד"ר אביטל דרמון מנהלת מייסדת היזמה (עד 2017)