ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية |

נירית טופול

מרכזת אקדמית

מרכזת אקדמית ביוזמה. במסגרת תפקידה מרכזת את "ועדת הערכים" שתעסוק בחינוך לערכים ובאמצעים להערכתם. קודם לכן לימדה במכללה האקדמית הדסה בחוג לפוליטיקה ותקשורת למן הקמתו, שימשה יועצת הוועדה הפרלמנטרית למאבק בסחר בנשים, ריכזה את המחקר בעמותת "תחבורה היום ומחר" ושימשה עורכת משנה בכרך "העברית: שפה, תרבות וחינוך" של כתבי ז'בוטינסקי.

בעלת תואר ראשון (2003) ושני (2005) בהצטיינות במדע המדינה מהאוניברסיטה העברית, ותואר שלישי במדע המדינה בתוכנית מלגאי הנשיא מאוניברסיטת בר אילן (2009). מחקרה התמקד בגיבוש זהות לאומית וערכים במערכת הפוליטית בישראל.