ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية |

ניהול מיטבי של הפיתוח המקצועי וההדרכה (של מורים) במערכת החינוך

סוג פעילות: ועדת קונסנסוס
מרכז פעילות: רננה פרזנצ'בסקי אמיר
תקופת הפעילות:  ועדה פעילה: 2017- היום

יו"ר הוועדה : פרופ' מריו מיקולינסר

אחד האתגרים החשובים המעסיקים את הנהגת משרד החינוך הוא שיפור מתמשך של הפיתוח המקצועי וההדרכה של מחנכים ומורים. פיתוח מקצועי איכותי בתחום החינוך וההוראה הוא חיוני בשל האינטרס הציבורי העצום בהצלחת עבודתם של העוסקים בתחום, והידע המצטבר במחקר על הקשר החזק בין איכות ההוראה להישגי התלמידים בכל המדדים. סוגיה זו זכתה לעיסוק נרחב ברפורמות 'אופק חדש' ו'עוז לתמורה', והיא עומדת, למשל, בלב היוזמה של 'מורים מובילים'. התפתחותן של מגמות עדכניות בתחום החינוך, דוגמת למידה מותאמת אישית, מורים כי הידע והריבוי ההולך וגדל של התמחויות מורים, סימנה צורך בבדיקה מחודשת של הידע הקיים במחקר בארץ ובעולם, ובאיתור תחומים שבהם ניתן לשפר את הפיתוח המקצועי הקיים.
 
                       
 
היזמה למחקר יישומי בחינוך הקימה ועדת מומחים מתנדבים בראשות פרופסור מריו מיקולינסר, שתוביל תהליך למידה מקיף בנושא הפיתוח המקצועי וההדרכה של מחנכים ומורים. הוועדה הוקמה בעקבות פניית משרד החינוך וכן בתמיכתה ובעידודה של יד הנדיב. במהלך עבודתה תרכז הוועדה ידע ממחקר קיים בארץ ובעולם ותבחן אותו, תִלמד מניסיונם של אנשי מקצוע בישראל ולבסוף תפרסם במסמך מסכם את ממצאיה, מסקנותיה והמלצותיה למדיניות עתידית. המסמך המסכם צפוי להתפרסם בקיץ-סתיו 2019. 
הוועדה תמפה מגמות עכשוויות של פיתוח מקצועי בארץ ובעולם, הן בתחום החינוך הן מתוך למידה מתחומי עיסוק אחרים. הוועדה תתמקד במספר סוגיות מרכזיות, כגון מערכות תמריצים נהוגות ומדדי הצלחתן, כלים להערכה של הפיתוח המקצועי, יחס בין פיתוח אישי ופיתוח מקצועי וכן הדרכה כסוג של פיתוח מקצועי. תשומת לב מיוחדת תינתן למאפיינים הייחודיים של מקצוע ההוראה ולמורכבותם, כגון מספר מועסקים גדול, גיוון רב במאפייני המקצוע, צורך בפיתוח מקצועי כללי לצד בפיתוח מקצועי תלוי מקצוע-לימודים וכן היעדר הסכמה על מאפייניו של 'המורה הטוב'.

מספר ועדות ופעילויות קודמות של היזמה התייחסו במסגרת משימותיהן לפיתוח מקצועי של מורים, כגון 'עולם הידע וההכשרה של העוסקים בהוראת המתמטיקה בחינוך העל-יסודי' (2012), ו'קשרי משפחה – מסגרת חינוך בגיל הרך (גן-ו')' (2011), או בחנו דרכים מסוימות לפיתוח מקצועי, כגון 'איך מורים לומדים מצילומי שיעורים' (2013). ועדת המומחים תשתמש בידע שנרכש בתהליכים קודמים לטובת תהליך הלמידה המקיף של הנושא.

* הפעילות הוזמנה על ידי משרד החינוך ונהנית מתמיכתו. עם זאת, כל הנתונים, המסקנות, הדעות וההמלצות מטעם ועדת המומחים שיוצגו במסגרת הפעילות הם של ועדת המומחים ובאחריותה בלבד (אלא אם צוין אחרת באופן מפורש).

לפרטים נוספים: רננה פרזנצ'בסקי אמיר, מרכזת הפעילות renana.education@academy.ac.il