ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

מדידת שיפור בבתי הספר בישראל

סוג פעילות: קבוצת עבודה
מרכז פעילות: עודד בושריאן
תקופת הפעילות: 2019 - היום

בהזמנת משרד החינוך, הקימה היוזמה קבוצת עבודה שמטרתה ללמוד על אסטרטגיות למדידת שיפור בבתי הספר בישראל.

כמו חלקים אחרים במערכת החינוך, גם בתי הספר בישראל נמדדים לעיתים קרובות ובמדדים רבים. מדידות אלו מאפשרות להציג תמונת מצב של בתי הספר בנקודת זמן מסוימת. הן אינן מאפשרות לבחון ולהציג בצורה מדויקת את השיפור שעבר בית הספר במשך תקופה. השוואה פשוטה בין תקופות יכולה לספק תובנות בנושא זה, ואולם היא אינה עונה על שאלות אחרות, כגון האם עלייה של ארבע נקודות בזכאות לבגרות בבית ספר אחד שוות ערך לעלייה זהה בבית ספר אחר? האם שיפור של 4 נקודות, מציון ממוצע 90 לציון ממוצע 94, זהה במשמעותו לשיפור מציון ממוצע 80 לציון ממוצע 84?

בקבוצת העבודה משתתפים אנשי אקדמיה מתחומי החינוך, הכלכלה והסוציולוגיה. את עבודתם מלווים אנשי מטה ממשרד החינוך, מאגפים העוסקים בנושא מדידת שיפור בית ספרי.

כדי למצוא את שיטת המדידה המיטבית, תגדיר קבוצת העבודה מהו המשתנה או מהם המשתנים שעל פיהם יימדד השיפור, מהו טווח הזמן שעל פניו יימדד השיפור ואֵילו משתני רקע נוספים תורמים לשיפור. תהליך המדידה יכלול את הפעולות הבאות:

 

  • בחינת הנתונים הקיימים במאגרי המידע של משרד החינוך על בתי הספר.
  • בחינה של שיטות וגישות שכיחות ומקובלות במחקר בנושא שיפור בית ספרי, ומהם היתרונות והחסרונות לשימוש בהן.
  • בחינה של דרכי מדידה קיימות של שיפור בית ספרי בישראל.
  • בחינת השלכות אפשריות של מדידת שיפור בית ספרי, וכיצד ניתן להימנע מהשלכות שליליות.

במסגרת תהליך הלמידה תשוחח קבוצת העבודה עם מומחים מהארץ ומחו"ל, תבחן חלופות לשיטות מדידה של שיפור בית ספרי, ותציג דוגמה למדידת שיפור בית ספרי באחד המדדים שייבחרו.