יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - סדרת "קול קורא לנדוד"
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

סדרת "קול קורא לנדוד"

 
במסגרת המפגשים בסדרת "קול קורא לנדוד – היוזמה מתארחת באקדמיה" יתקיימו מפגשים בשיתוף פעולה עם מוסדות אקדמיים.
בכל מפגש נדון בסוגיה עדכנית בחינוך ונבחן אותה בהיבטים של מדיניות, מחקר ויישום. המפגש יכלול דיון עם חוקרים וחוקרות מהמוסד האקדמי, התייחסות של מטה משרד החינוך והצגת תוצר של היוזמה.

אנו מאמינים ששיתוף בתוצרי היוזמה והמשך הדיאלוג סביבם יבסס את הקשרים בין מחקר, מדיניות ועשייה וירחיב אותם, יזמן אפשרויות לשיתופי פעולה ויבסס תרבות של שימוש בידע מחקרי בכל שדות העשייה החינוכית.

נשמח לשתף פעולה גם איתכם; לפרטים מוזמנים ליצור קשר עם ד"ר נירית טופול: Nirit.education@academy.ac.il 

 

מפגשים שהתקיימו:

 

13.10.2020
 
שילוב למידה רגשית־חברתית בהוראת תחומי דעת שונים מאפשר לתלמידים לפתח תפיסות ומיומנויות בַּתחום, בסביבה תומכת וכחלק מתהליכי ההוראה והלמידה הרגילים. במפגש חיברנו בין ידע מחקרי, מדיניות וניסיון מעשי, ועסקנו בפיתוח כלים להטמעת למידה רגשית־חברתית בתחומי הדעת.
 
 
 
מפגשים מתוכננים:
 
25.11.2020

נושא: שימוש במדדים מגוונים בפעילות בית הספר.

מוסד מארח: אוניברסיטת תל אביב, בית הספר לחינוך.

המפגש יעסוק בהיבטים חדשניים ביצירת מדדים לשיפור בית ספרי וביצירת תוצרים בית ספריים (כגון תוצרי מדיה, תוצרים מתחומי האומנויות והמדעים, תוצרים המשלבים פעילות מיוחדת ועוד). נביט על המורכבות של מדידה בבתי הספר ונציג מחקרים עדכניים לתקופת הקורונה.

הצגת מסמך היוזמה: מדידת שיפור בבתי הספר בישראל – מסמך מסכם של פעילות קבוצת העבודה בַּנושא.

 

2.2021 
נושא: החינוך הבלתי פורמלי.

מוסד מארח: מכון מופ"ת, צוות החשיבה בנושא מחקר בחינוך בלתי פורמלי.

המפגש יעסוק בעקרונות החינוך הבלתי פורמלי בבית הספר ומחוצה לו ויתייחס לכמה מאפיינים מרכזיים בחינוך הבלתי פורמלי: פעולות המאופיינות בגמישות ודינמיות; הצבת מטרות העוסקות בערכים ובתרומה לחברה; גיוון בדרכי הפעולה ובקהלי היעד; מיקוד בהתנסות ובחוויה דרך עיני המשתתפים והמשתתפות; ליווי מתמשך של המחנכים לאורך החיים; גיוון התכנים והמתודות בהתאם לצורך, ומתן מענה ואלטרנטיבה למסגרת הפורמלית.

הצגת מסמך היוזמה: החינוך הבלתי פורמלי: יסודות משותפים ודרכי ביטוי – מסמך מסכם של פעילות קבוצת העבודה בַּנושא.

 

נושאים אפשריים נוספים לדיון: תוכניות וחומרי לימוד במאה ה-21, חינוך לערכים והערכתו, פיתוח מקצועי אפקטיבי של אנשי חינוך, למידה רגשית־חברתית, הכלה, הקֶשֶר בין מחקר ומדיניות ועוד.