יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - אירועים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

אירועים

אירועים בעבר

מפגש לימודי: שימושים שונים הנעשים בצילומי וידאו בתהליכי התפתחות מקצועית של מורים

תאריך: 09/01/2013, כ"ז בטבת תשע"ג
צוות מומחים: איך מורים לומדים מצילומי שיעורים?
מצגות וחומרי רקע מהמפגש

יום עיון: התפתחות כישורי כתיבה וטיפוחם

תאריך: ז' בטבת, תשע"ג, 20.12.12
וועדת קונסנסוס: שפה ואוריינות

יום עיון: בין מחקר לקבלת החלטות בחינוך

תאריך: 13/12/2012, כ"ט בכסלו תשע"ג
צוות חברים מוועדת היגוי: -- Select --
צילומי הרצאות, מצגות וחומרי רקע מיום העיון

יום עיון: התערבויות חינוכיות - מניסוי למדיניות

תאריך: 21/02/2012, כ"ח בשבט תשע"ב
ועדה מתמשכת: שפה ואוריינות
צילומי הרצאות, מצגות וחומרי רקע מיום העיון

מפגש לימודי: חומרי הלימוד להוראת הערבית והתאמתם לתכנית הלימודים, הוראת הערבית כשפה זרה שנייה

תאריך: 13/07/2011, י"א בתמוז תשע"א
צוות מומחים: הוראת ערבית במערכת החינוך העברית
מצגות וחומרי רקע מהמפגש

מפגש לימודי בנושא : ידע מחקרי מתפתח בנושא שפה וקריאה בכלל וקריאה בערבית בפרט

תאריך: 07/07/2011, ה' בתמוז תשע"א
צוות חברים מועדת היגוי:
מצגות וחומרי רקע מהמפגדש

יום עיון בין אוריינות לשונית כללית לאוריינות בתחומי הדעת בחטיבת הביניים

תאריך: 30/06/2011, כ"ח בסיוון תשע"א
ועדה מתמשכת: שפה ואוריינות
צילומי הרצאות, מצגות וחומרי רקע מיום העיון

יום עיון להשקת הספר קשרי משפחה-מסגרת חינוך בגיל הרך (גן- ג')

וועדת קונסנסוס: חינוך בגיל הרך (גן-ג') : קשרי משפחה-מסגרת חינוך בגיל הרך
צילומי הרצאות, מצגות וחומרי רקע מיום העיון

מפגש לימודי בנושא מאפייני חטיבות הביניים וגיל ההתבגרות

תאריך: 22/12/2010, ט"ו בטבת תשע"א
ועדה מתמשכת: שפה ואוריינות
מצגות וחומרי רקע מהמפגש
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12