מפגש לימודי: תפיסות בין לאומיות על אי-שוויון כלכלי והזדמנויות בחינוך
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

אירועים

מפגש לימודי: תפיסות בין לאומיות על אי-שוויון כלכלי והזדמנויות בחינוך

מועד האירוע: 08/09/2015, כ"ד באלול תשע"ה
מצגות וחומרי רקע מהמפגש
צוות מומחים: אי־שוויון וחינוך: קשרים בין גידול באי־שוויון חברתי־כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך
בהשתתפות: 08/09/2015, כ"ד באלול תשע"ה