יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - אירועים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

אירועים

אירועים בעבר

מניעת אובדנות בגיל הצעיר – כוחו של בית הספר לשנות מסלול חיים

תאריך: 27/01/2022
: מת"ת - מידע תומך תכנון معلومات داعمة للتخطيط

הפסקה מתודית: העט מת? הצגת דוח בנושא הוראת הכתיבה וההקלדה בבתי ספר

תאריך: 23/07/2020
: מת"ת - מידע תומך תכנון / معلومات داعمة للتخطيط