מה הטעם בהערכה חינוכית?
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

פרסומים

מה הטעם בהערכה חינוכית?

מה הטעם בהערכה חינוכית?

שם העורך: מוריה יזרעאלב
שם המחבר: Bermna, A. I., Feuer, M. J. & Pellegrino, J. W
שנת הפרסום: 2019 - תשע"ט
הערכות חינוכיות ממלאות תפקיד מרכזי – ולא פעם גם שנוי במחלוקת – בהוראה, בלמידה ובחינוך הבית־ספרי בארצות הברית. לתהליכי הערכה שימושי רבים. אנחנו משתמשים בהם כדי להעריך למידה והישגים, כדי להשפיע על תוכניות לימודים והוראה, כדי לדרוש דין וחשבון מתלמידים וממורים על תוצאות שהשיגו, כדי להנחות החלטות שיבוץ והשׂמה ברמות שונות של חינוך, וכדי לסייע בהשוואה בין מערכות חינוך בעולם.
אבל האם תהליכי הערכה מתאימים ואפקטיביים בכל השימושים הללו?
המאמרים שנאספו בגיליון הנוכחי מתמקדים ביתרונות הגלומים בכלֵי בחינה והערכה כאשר משתמשים בהם בצורה נכונה, וכן בסיכונים הטמונים בשימוש שגוי. הם בוחנים כיצד יכולים מדעי ההוראה, הלמידה והקוגניציה, לצד תיאוריות עדכניות וטכנולוגיות מתאימות, לשפר את השימוש בהערכה בחינוך. 
 
הטקסט שלהלן הוא תרגום המבוא של הפרסום הבא:
Bermna, A. I., Feuer, M. J. & Pellegrino, J. W. (eds.) (forthcoming, May 2019). The ANNALS of the American Academy of Political
and Social Science, Volume 683.
 
 

contents