ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية |

פרסומים

דוח מת"ת: פרויקט גמר אינטרדיסציפלינרי במקצועות טכנולוגיים בבתי ספר תיכון

דוח מת"ת: פרויקט גמר אינטרדיסציפלינרי במקצועות טכנולוגיים בבתי ספר תיכון

שם המחבר: צוות היזמה
שנת הפרסום: 2018 - תשע"ט

מִנהל מדע וטכנולוגיה במשרד החינוך מוביל בשנים האחרונות תהליכי למידה יישומיים שבהם תלמידי מגמות שונות מקימים צוות למען מטרה משותפת. שאלות רבות נשאלות על תהליכי למידה אלו, ועל היכולת להרחיב את השימוש בצורת לימוד זו. מסמך זה מציג סיכום ממוקד של ידע מחקרי העוסק בהוראה ולמידה באמצעות פרויקטים אינטרדיסציפלינריים במקצועות טכנולוגיים בבתי ספר תיכון; מטרתו להרחיב את נקודת המבט ולספק ידע מהימן ומבוקר עבור קובעי מדיניות, מפתחים ומפעילים של מתודת הוראה זו.

contents