דוח מת"ת: פרויקט גמר אינטרדיסציפלינרי במקצועות טכנולוגיים בבתי ספר תיכון / تقرير معلومات داعمة للتخطيط: المشروع النهائي متعدّد التخصّصات في المواضيع التكنولوجيّة في المدارس الثانويّة

פרסומים

דוח מת"ת: פרויקט גמר אינטרדיסציפלינרי במקצועות טכנולוגיים בבתי ספר תיכון / تقرير معلومات داعمة للتخطيط: المشروع النهائي متعدّد التخصّصات في المواضيع التكنولوجيّة في المدارس الثانويّة

דוח מת"ת: פרויקט גמר אינטרדיסציפלינרי במקצועות טכנולוגיים בבתי ספר תיכון / تقرير معلومات داعمة للتخطيط: المشروع النهائي متعدّد التخصّصات في المواضيع التكنولوجيّة في المدارس الثانويّة

שם המחבר: צוות היזמה
שנת הפרסום: 2018 - תשע"ט

מִנהל מדע וטכנולוגיה במשרד החינוך מוביל בשנים האחרונות תהליכי למידה יישומיים שבהם תלמידי מגמות שונות מקימים צוות למען מטרה משותפת. שאלות רבות נשאלות על תהליכי למידה אלו, ועל היכולת להרחיב את השימוש בצורת לימוד זו. מסמך זה מציג סיכום ממוקד של ידע מחקרי העוסק בהוראה ולמידה באמצעות פרויקטים אינטרדיסציפלינריים במקצועות טכנולוגיים בבתי ספר תיכון; מטרתו להרחיב את נקודת המבט ולספק ידע מהימן ומבוקר עבור קובעי מדיניות, מפתחים ומפעילים של מתודת הוראה זו.

 
تقود مديريّة العلوم والتكنولوجيا في وزارة التربية والتعليم في السنوات الأخيرة سيرورات تعليم تطبيقيّة، والتي يقوم خلالها طلاب من التخصّصات المختلفة بتشكيل طاقم لهدف مشترك. تُطرح تساؤلات كثيرة حول هذه السيرورات التعليميّة، وحول إمكانيّة توسيع استخدام طريقة التعليم هذه. يعرض هذا المستند ملخّصًا لمعلومات بحثيّة تتناول موضوع التدريس والتعليم من خلال مشاريع متعدّدة التخصّصات في المواضيع التكنولوجيّة المختلفة في المدارس الثانويّة؛ يهدف هذا المستند إلى توسيع هذا الجانب وإلى توفير معلومات موثوقة ومراقبة لصنّاع السياسة، المطوّرين ومشغّلي هذه المنظومة التعليميّة. 

contents