ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية |

פרסומים

דגשים מתוך סקירה - עיצוב תוכניות לימודים למאה ה-21: סקירה השוואתית בין לאומית

דגשים מתוך סקירה - עיצוב תוכניות לימודים למאה ה-21: סקירה השוואתית בין לאומית

שם המחבר: ד"ר לינור הדר, גב' ליאת צבירן
שנת הפרסום: 2018 - תשע"ט

המאה ה-21 מאופיינת בשינויים מואצים וברמה גבוהה של אי ודאות ביחס לעתיד. מערכות החינוך בעולם צריכות להסתגל למציאות המשתנה על מנת להישאר רלוונטיות, ואחת הדרכים לכך היא התאמה של תוכניות הלימודים וחומרי הלימוד. כחלק מתהליך הלמידה, הזמינה הוועדה סקירה שתבדוק כיצד מתמודדים כיום ברחבי העולם עם האתגרים בתכנון לימודים במאה ה-21 .

מסמך הדגשים עוסק בנושאים הבאים: יעדים לאומיים בחינוך; מטרות תוכנית הלימודים; מאפייני הידע הנלמד והשימוש בטכנולוגיה בתהליך הלמידה; מקומם של מיומנויות חשיבה, מיומנויות חברתיות־רגשיות וחינוך לערכים בתוכנית הלימודים.

                  

הסקירה המלאה מבוססת על מסמכי מדיניות של מערכות חינוך בשבע מדינות: אוסטרליה, ארצות הברית, ניו זילנד, סינגפור, סקוטלנד, פינלנד וקולומביה הבריטית. מדינות אלו נבחרו מכמה סיבות: ראשית אלו הן מערכות חינוך מובילות; שנית הן עברו תהליך משמעותי של עיצוב תוכניות לימודים למאה ה-21 ;שלישית הן התמודדו עם אתגרים הרלוונטיים גם 1 למדינת ישראל, כמו אוכלוסיות מיעוטים. נוסף על כך נלמדה התייחסות ה-OECD לנושא במסגרת פרויקט חינוך 2030
                 
לפרסום בשפות נוספות: הסקירה המלאה

contents