ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية |

פרסומים

דוח מת"ת: סקירת תוכניות לימודים בביולוגיה לחטיבה העליונה ברחבי העולם

דוח מת"ת: סקירת תוכניות לימודים בביולוגיה לחטיבה העליונה ברחבי העולם

שם המחבר: ד"ר גליה זר כבוד, חוקרת מלווה - פרופ' ענת ירדן
שנת הפרסום: 2019 - תשע"ט
התוויה של תוכניות לימודים (ת"ל) בביולוגיה לחטיבה העליונה (חט"ע) היא פעולה מורכבת שצריכה להתחשב, בין השאר, בידע שעימו מגיעים התלמידים לחטיבה העליונה ובידע שעימו הם אמורים לצאת כאזרחים מקבלי החלטות מושכלות, בעלי אוריינות מדעית וכעובדים פוטנציאלים בשוק העבודה הרלוונטי לתחום. נוסף על כך, ראוי שתוכנית הלימודים בישראל תעמוד בשורה אחת עם תוכניות מקבילות במדינות נבחרות ברחבי העולם. בימים אלו שוקדים באגף למדעים על עדכון תוכנית הלימוד בביולוגיה לאור שיקולים אלו. לצורך זה הזמינה ד"ר אירית שדה, מפמ"ר ביולוגיה, דוח מת"ת (מידע תומך תכנון) מהיזמה למחקר יישומי בחינוך. הדוח מציג את תוכנן של תוכניות לימודים בביולוגיה בחט"ע בתשע מדינות, מנתח אותן ומשווה ביניהן.  
בדוח זה נסקרו אוסטרליה, אנגליה, המדינות וירג'יניה וקליפורניה בארה"ב, ניו זילנד,סינגפור, סקוטלנד, פינלנד והפרובינציה קולומביה הבריטית של קנדה. 
בכל שימוש בדוח או ציטוט ממנו יש לאזכר את המקור כדלקמן:
זר כבוד, ג' (2018).סקירת תוכניות לימודים בביולוגיה לחטיבה העליונה ברחבי העולם.
היזמה למחקר יישומי בחינוך.

contents