דוח מת"ת: ללמד את מורי המורים - מה ידוע מהמחקר על דרכים לשיפור עבודתם של מורי המורים?

פרסומים

דוח מת"ת: ללמד את מורי המורים - מה ידוע מהמחקר על דרכים לשיפור עבודתם של מורי המורים?

דוח מת"ת: ללמד את מורי המורים - מה ידוע מהמחקר על דרכים לשיפור עבודתם של מורי המורים?

שם המחבר: טל כרמי
שנת הפרסום: 2019 - תשע"ט

שיפור איכות החינוך הוא יעד נכסף עבור מערכות חינוך ברחבי העולם. הטענה כי איכות החינוך מושפעת בראש ובראשונה מאיכות ההוראה של מורים בכיתות זכתה להכרה רחבה.
כפועל יוצא נעשים ניסיונות שונים לשפר את איכות ההוראה. אחד המרכזיים שבהם הוא הניסיון להשקיע בלמידה מקצועית של מורים לאורך הקריירה.
דוח מת"ת "ללמד את מורי המורים" סוקר תוכניות לפיתוח מקצועי של מורים מהעולםשיש להן פן של פיתוח מקצועי של מורי המורים; זאת לפי אופני ניהול הנחשבים אפקטיביים בתחום מורי המורים ועל בסיס הידע המתפתח בתחום זה. בדוח גם נערכת השוואה לפיתוח המקצועי בתחום הרפואה.

בכל שימוש בדוח או ציטוט ממנו יש לאזכר את המקור כדלקמן:
כרמי, ט' (2018) . ללמד את מורי המורים. היזמה למחקר יישומי בחינוך.

contents