ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية |

פרסומים

תמונת מצב: מסלולי קריירה בהוראה. דגשים מתוך סקירה

תמונת מצב: מסלולי קריירה בהוראה. דגשים מתוך סקירה

שם העורך: ד"ר תמי חלמיש אייזנמן, רננה פרזנצ'בסקי אמיר
שם המחבר: ד"ר ענת אבן זהב, ד"ר מירלה וידר ופרופ' אורית חזן
שנת הפרסום: 2019 - תשע"ט
במסגרת עבודתה, ביקשה הוועדה ל'ניהול מיטבי של הפיתוח המקצועי וההדרכה במערכת החינוך' ללמוד על מודלים שונים הקיימים בעולם למסלולי קריירות של מורים ולמהלכן. בסקירה הוצגו והושוו מודלים של מסלולי קריירה בעשר מערכות חינוך בעולם. ההשוואה בין המודלים שנסקרו מעלה שקיימות גישות שונות להתפתחות של קריירת הוראה, גם בקרב מערכות חינוך מובילות.
במסמך הדגשים מוצגת טבלה בה מובאים בתמצית עיקרי הממצאים הנוגעים למודלים השונים של מסלולי הקריירה במדינות על פי הסקירה.
 

contents