ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية |

פרסומים

למידה חברתית־רגשית בבתי הספר: ממצאים ממחקרים אחרונים וגישות למדידה ולהערכה. עיבוד והנגשה

למידה חברתית־רגשית בבתי הספר: ממצאים ממחקרים אחרונים וגישות למדידה ולהערכה. עיבוד והנגשה

שם העורך: ד"ר טלי פרידמן
שם המחבר: Schonert-Reichl, K. and Rowcliffe, P.
שנת הפרסום: 2019 - תשע"ט
בשל האתגרים החברתיים, הכלכליים והסביבתיים של המאה ה־ 21 , חשוב מאוד לזהות כבר עכשיואת הידע, המיומנויות והכישורים שילדים ובני נוער יהיו זקוקים להם כדי להצליח בחיים ובעבודהולתפקד היטב כאזרחי המחר. 
בשנים האחרונות מתגבר הקונצנזוס בקרב אנשי חינוך, חוקרים, קובעי מדיניות והציבור בכלל, שדרוש חזון חינוכי מקיף יותר - חזון שכולל התמקדות מפורשת בחינוך "הילד כמכלול". מציבורים רבים עולה הקריאה לקדם מיומנויות "לא אקדמיות" בחינוך ולצייד את התלמידים במה שמכונה גם "מיומנויות המאה ה־ 21. אלו כוללות מיומנויות כמו פתרון בעיות, חשיבה ביקורתית, תקשורת, שיתוף פעולה וניהול עצמי.
כדי שהילדים ישגשגו בהווה ויצליחו לממש את הפוטנציאל המלא שלהם כאזרחים בוגרים ויצרנים בחברהפלורליסטית, אנו חייבים להקדיש תשומת לב מפורשת ומכוונת לקידום המיומנות החברתית והרגשית שלהילדים בבתי הספר.
 
הטקסט שלהלן הוא תקציר מעובד מתוך:
 
Schonert-Reichl, K. and Rowcliffe, P. (2017). Advancing the Science and Practice of Social and Emotional Learning in Schools: Recent Research Findings and Population-Level Approaches to Assessment. Malbourne: Bastow, Horizon: Thought Leadership, issue 5, 8-12

contents