ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية |

פרסומים

התערבויות לטיפוח מיומנויות חברתיות-רגשיות והטמעתן במערכת החינוך - דגשים מתוך סקירה

התערבויות לטיפוח מיומנויות חברתיות-רגשיות והטמעתן במערכת החינוך - דגשים מתוך סקירה

שם העורך: ד"ר טלי פרידמן
שם המחבר: ד"ר עמליה רן, ד"ר שלמה רומי וד"ר ליאת יוספברג־בן יהושע - מכון מופ"ת
שנת הפרסום: 2019 - תשע"ט
מסמך זה כולל דגשים מתוך הסקירה "התערבויות לטיפוח מיומנויות חברתיות־רגשיות
והטמעתן במערכת החינוך". הסקירה נכתבה בידי ד"ר עמליה רן, ד"ר שלמה רומי וד"ר ליאת יוספברג־בן יהושע ממכון מופ"ת, בהזמנת הוועדה לנושא טיפוח מיומנויות חברתיות־רגשיות במערכת החינוך. 
גוף מחקר הולך וגדל מעיד על כך שיישום אפקטיבי של תוכניות התערבות לטיפוח
מיומנויות חברתיות־רגשיות מוביל לשיפור מדיד בתחומי חיים רבים של ילדים ובוגרים.
מסמך הדגשים מציג את המאפיינים של תוכניות התערבות מוצלחות וכן מתייחס לבעיות ולמגבלות של המחקר בתחום..
לסקירה המלאה לחצו כאן. 

contents