ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية |

פרסומים

התמודדות עם אתגרי הוראה בכיתה: עיבוד והנגשה

התמודדות עם אתגרי הוראה בכיתה: עיבוד והנגשה

שם העורך: רננה פרזנצ'בסקי אמיר
שם המחבר: פרופ' אילנה סיידל הורן ופרופ' גו'דית ליטל
שנת הפרסום: 2019 - תשע"ט
המסמך שלהלן הוא תרגום ועיבוד של מחקר מאת אילנה סיידל הורן וגו'דית ליטל (פרטים מטה).
 
איך שיחה בין מורים יכולה לפתוח הזדמנויות ללמידה מקצועית ולהסביר את שיפור ההוראה? מחקרים שהתפרסמו        ב ־ 25 השנים האחרונות ממחישים את חשיבותם של יחסי עמיתים בין מורים כגורם בשיפור בית־ספרי. עם זאת, המחקרים גם מראים שעצם הדיבור על הוראה - אפילו בין מורים המעוניינים לשתף פעולה ומחויבים לשינוי - לא תמיד מועיל.
 
המחקר הנוכחי בוחן כיצד שגרות שיחה - או הדרכים שבאמצעותן קבוצות מַבנות את שיחות העבודה שלהן - פועלות בקהילות מורים מקצועיות. לטענת החוקרות לקבוצות המתגבשות באופן רשמי במקום העבודה יש סיכויים טובים יותר להפרות את הלמידה אם הן מְפתחות יכולת לדבר על הדילמות ועל הבעיות של הפרקטיקה. במחקרן, מנסות הורן וליטל לעמוד על טיבו של השיח המקצועי הזה ועל המשאבים הארגוניים המאפשרים אותו.
 

Horn, I. S., & Little, J. W. (2010). Attending to problems of practice: Routines and resources for professional learning in teachers’ workplace interactions. American educational research journal, 47(1), 181-217


 

contents