ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

פרסומים

דוח מת"ת: שיתוף בני נוער בהתווית מדיניות

דוח מת"ת: שיתוף בני נוער בהתווית מדיניות

שם המחבר: ד"ר גיל גרטל
שנת הפרסום: 2019 - תשע"ט
שיתוף של בני נוער בתהליכי מדיניות הנוגעים לחייהם הוא רכיב אחד במנגנון שיתוף כלל הציבור, והוא מוּנָע מטעמים דומים: ביטוי מלא יותר של שקיפות בתהליכי מדיניות, מתן אפשרות לבני הנוער להשתתף בהתוויית מדיניות לגבי נושאים הנוגעים לחייהם, וכן תפיסתם כצרכנים של שירותים ותשתיות של חינוך, בריאות ורווחה וכבעלי דעה בשאלות הקשורות לתרבות פנאי, טכנולוגיה וסוגיות בין־דוריות.
דוח מת”ת שלהלן יציג דוגמאות לשיתוף בני נוער בתהליכי קבלת החלטות בעולם, ויבחן את האתגרים העולים מהם לשיתוף בני הנוער, כגון חסמים תפיסתיים של מתווי המדיניות וקשיים טכניים להיוועצות בבני נוער. נוסף על כך, יציג הדוח תנאים אפשריים לשיתוף בני הנוער בהתוויית מדיניות באופן פורה – כזה המסייע לרשויות וגם משמש חוויה אזרחית מלמדת וחיובית עבור בני הנוער.
בכל שימוש בדוח או ציטוט ממנו יש לאזכר את המקור כדלקמן:
גרטל, ג’ (2019). שיתוף נוער בהתוויית מדיניות. היזמה למחקר יישומי בחינוך.

contents