דוח מת"ת: שיתוף בני נוער בהתווית מדיניות / تقرير معلومات داعمة للتخطيط: مشاركة أبناء الشبيبة في بلورة السياسة

פרסומים

דוח מת"ת: שיתוף בני נוער בהתווית מדיניות / تقرير معلومات داعمة للتخطيط: مشاركة أبناء الشبيبة في بلورة السياسة

דוח מת"ת: שיתוף בני נוער בהתווית מדיניות / تقرير معلومات داعمة للتخطيط: مشاركة أبناء الشبيبة في بلورة السياسة

שם המחבר: ד"ר גיל גרטל
שנת הפרסום: 2019 - תשע"ט
שיתוף של בני נוער בתהליכי מדיניות הנוגעים לחייהם הוא רכיב אחד במנגנון שיתוף כלל הציבור, והוא מוּנָע מטעמים דומים: ביטוי מלא יותר של שקיפות בתהליכי מדיניות, מתן אפשרות לבני הנוער להשתתף בהתוויית מדיניות לגבי נושאים הנוגעים לחייהם, וכן תפיסתם כצרכנים של שירותים ותשתיות של חינוך, בריאות ורווחה וכבעלי דעה בשאלות הקשורות לתרבות פנאי, טכנולוגיה וסוגיות בין־דוריות.
דוח מת”ת שלהלן יציג דוגמאות לשיתוף בני נוער בתהליכי קבלת החלטות בעולם, ויבחן את האתגרים העולים מהם לשיתוף בני הנוער, כגון חסמים תפיסתיים של מתווי המדיניות וקשיים טכניים להיוועצות בבני נוער. נוסף על כך, יציג הדוח תנאים אפשריים לשיתוף בני הנוער בהתוויית מדיניות באופן פורה – כזה המסייע לרשויות וגם משמש חוויה אזרחית מלמדת וחיובית עבור בני הנוער.
 
 
مشاركة أبناء الشبيبة في سيرورات بلورة السياسة المرتبطة بحياتهم هي مركّب واحد في آليّات مشاركة الجمهور كلّه، ويتمّ تعزيزها لدوافع مشابهة: إبراز الشفافيّة في سيرورات بلورة السياسة، إتاحة الإمكانيّة لأبناء الشبيبة للمشاركة في بلورة السياسة المرتبطة بمواضيع مختلفة في حياتهم، وأيضًا التعامل معهم على انّهم مستهلكون لخدمات التربية، الصحّة والرفاه، وعلى انّهم أصحاب موقف ورأي فيما يتعلّق بالثقافة الترفيهيّة، التكنولوجيا ومختلف القضايا بين الأجيال.
 
تقرير معلومات داعمة للتخطيط يعرض أمثلة على مشاركة أبناء الشبيبة في سيرورات اتّخاذ القرار حول العالم، ويعرض التحدّيات الناجمة عن ذلك، مثل عوائق بلورة السياسة والصعاب التقنيّة الناجمة عن استشارة أبناء الشبيبة. إضافةً لذلك، يعرض التقرير الشروط الممكنة لمشاركة أبناء الشبيبة في بلورة السياسة بشكل مثمر - بشكل يساعد السلطات المختلفة ويكون أيضًا بمثابة تجربة مدنيّة إيجابيّة وذات مغزى لأبناء الشبيبة. 
 
 
 
בכל שימוש בדוח או ציטוט ממנו יש לאזכר את המקור כדלקמן:
גרטל, ג’ (2019). שיתוף נוער בהתוויית מדיניות. היזמה למחקר יישומי בחינוך.

contents