ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

פרסומים

דוח מת”ת: לגליזציה של קנאביס והשפעותיה על תוכניות מניעה ותוכניות התערבות לבני נוער

דוח מת”ת: לגליזציה של קנאביס והשפעותיה על תוכניות מניעה ותוכניות התערבות לבני נוער

שם המחבר: הילה שוורץ, חוקרת מלווה - ד"ר שרון שניטמן
שנת הפרסום: 2019 - תשע"ט
דוח זה עוסק בהתאמות ובשינויים שנעשו בתוכניות מניעה בתגובה לתהליך התרת השימוש בקנאביס.
במשך עשרות שנים נחשב קנאביס ברוב העולם סם לא חוקי שיש להעניש על אחזקתו. בשנים האחרונות משתנה היחס החוקי כלפי קנאביס בעולם והוא הותר במדינות שונות לצורכי פנאי ולצרכים רפואיים.
השפעות הלגליזציה על שימוש בקנאביס בקרב בוגרים ובקרב בני נוער טרם ידועות במלואן. במקביל לכך, בסקירה של הספרות הקיימת בתחום לא נמצאו דיווחים באשר לשינויים שכבר נעשו בתוכניות מניעה בתגובה לתהליך התרת השימוש בקנאביס. עם זאת, בהתבסס על בהתבסס על מגמות ביחס לקנאביס בעולם, אפשר לשער כמה כיוונים אפשריים לשינויים כאלו. כיוונים אלו כוללים בעיקר חזרה למסרים שמרניים על הקנאביס וקישורו לאוכלוסיות שוליים ולפשיעה מצד אחד, ומעבר מתוכניות של מניעה מוחלטת למניעת שימוש קבוע או לצמצום השימוש מצד שני. בדוח מתוארים כיוונים אלו וכן הצעות העולות מעיון בהם.

contents