ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

פרסומים

דוח מת"ת: חינוך ביתי - מגמות, תוצאות ומדיניות

דוח מת"ת: חינוך ביתי - מגמות, תוצאות ומדיניות

שם המחבר: ד"ר גיל גרטל, חוקר מלווה - ד"ר ארי נוימן
שנת הפרסום: 2019 - תש"ף

החינוך הביתי הוא מסלול חינוך הפועל לצד החינוך הציבורי והחינוך הפרטי. למעשה, הוא מאגד בתוכו גישות ושיטות רבות ומגוונות, שהמשותף לכולן הוא בחירתם של ההורים לא לשלוח את ילדיהם לבתי הספר. בשנים האחרונות גדל מספרם של הילדים המתחנכים בחינוך ביתי ברחבי עולם. מטרתו של הדוח הנוכחי להעניק מבט עכשווי על החינוך הביתי בארץ ובעולם: היקף הלומדים בו, הישגיהם הלימודיים והחברתיים, וכן מדיניות האסדרה במדינות השונות. זאת ועוד, הוא מסכם עמדות כלליות בעד ונגד החינוך הביתי.
מהדוח עולה כי הישגיהם של התלמידים הלומדים בחינוך ביתי אינם נופלים מאלו הלומדים במערכות חינוך ציבוריות ופרטיות, ואף גבוהים מהם. נראה כי הסיבה לכך טמונה במעורבות הגבוהה של ההורים בחינוך ילדיהם, שבמסלול הביתי מעורבות זו מגיעה לכדי מיצוי.

contents