ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

פרסומים

דוח מת"ת: איתור ברוכי כישרון במחול

דוח מת"ת: איתור ברוכי כישרון במחול

שם המחבר: ד"ר עדו ליטמנוביץ'. חוקרת מלווה: ד"ר טליה פרלשטיין
שנת הפרסום: 2019 - תש"ף
הצטיינות באומנויות הבמה (performance arts), ובתוכן גם מחול, באה לידי ביטוי בקרב ילדים ביכולות גבוהות ביחס לממוצע של בני גילם, ובקרב בני נוער ובוגרים – בביצועים עדיפים ביחס לממוצע הכללי באוכלוסייה.
מחוון לאיתורם של ברוכות ושל ברוכי הכישרון, ובכלל זה בתחום המחול, הוא כלי הנחוץ למערכות חינוך במטרה לקדם את המצטיינים לגלות את כישרונותיהם, לטפחם ולממשם. על פי רוב הוראת המחול לילדים ולבני נוער, ובעיקר ההוראה המקצועית, נעשית במסגרות פרטיות מחוץ לכותלי בית הספר. מצב זה נתפס כבלתי שוויוני, שכן הוא מוביל לתת־איתור ולתת־טיפוח של ילדים ובני נוער שיכלו להיות מוגדרים כברוכי כישרון במחול.
בדוח שלפניכם נעמוד על אתגרים עקרוניים ומעשיים באיתור ברוכי כישרון במחול, נבחן את המחוונים השונים שבספרות המחקרית בנושא, נציג דגמים לאיתור ברוכי כישרון ונשווה בין דגמי האיתור הללו בדגש על שאלות של הוגנות ויעילות.
בכל שימוש בדוח או ציטוט ממנו יש לאזכר את המקור כדלקמן:
 

contents