ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

פרסומים

דוח מת"ת - חינוך להוראת זהות לאומית ודתית: תיאור תוכניות לימודים מהעולם ואתגרים המשותפים להן

דוח מת"ת - חינוך להוראת זהות לאומית ודתית: תיאור תוכניות לימודים מהעולם ואתגרים המשותפים להן

שם המחבר: ד"ר עידו ליטמנוביץ'
שנת הפרסום: 2019 - תש"ף

דוח זה סוקר, באמצעות בחינת תוכניות מקבילות מהעולם, שלושה אתגרים העומדים לפתחו של תחום הדעת תרבות יהודית־ישראלית:

1. אתגרים של הוראת דת (religious education)והוראה על אודות דת
(education about religion)  זאת מבלי לחנך לתפיסת עולם דתית ואורח חיים דתי, אך גם באופן שאינו מנוכר לדת.

2. אתגרים של הוראת ידע על אודות הלאום, העם, תרבותו ומורשתו, לצורך הבניית זהות לאומית.

3. אתגרים של הבניית זהות קבוצתית המדגישה את המשותף לבני הלאום מצד אחד, ומכירה בקבוצות שונות בתוך הלאום ובתפיסת עולם כלל־אנושית מצד שני.

לצורך בחינה של האתגרים נסקרו מחקרים העוסקים בלימודי דת, בחינוך לזהות לאומית
identity) (national לזהות אזרחית (citizenship ) ולזהות תרבותית (cultural identity ) . רוב המחקרים שנבחנו הם משנת 2010 ואילך, אך במקרים אחדים נבחנו גם מחקרים מוקדמים יותר. בדוח נבחנות תוכניות לימודים מאירלנד, בריטניה, דנמרק, דרום אפריקה, הונג קונג, נורווגיה, סינגפור, פולין, צרפת ושוודיה.

contents