דוח מת"ת - נשירת תלמידים ממערכת החינוך: הגדרה, מדידה וניבוי / تقرير معلومات داعمة للتخطيط - تسرّب الطلاب من الجهاز التربوي: تعريف، قياس وتنبّؤ

פרסומים

דוח מת"ת - נשירת תלמידים ממערכת החינוך: הגדרה, מדידה וניבוי / تقرير معلومات داعمة للتخطيط - تسرّب الطلاب من الجهاز التربوي: تعريف، قياس وتنبّؤ

דוח מת"ת - נשירת תלמידים ממערכת החינוך: הגדרה, מדידה וניבוי / تقرير معلومات داعمة للتخطيط - تسرّب الطلاب من الجهاز التربوي: تعريف، قياس وتنبّؤ

שם המחבר: גיא צבירן. חוקר מלווה - ד"ר חיים להב
שנת הפרסום: 2020 - תש"ף
נשירת תלמידים ממסגרות חינוך משפיעה השפעה ניכרת הן על הפרט הנושר, הן על החברה בכללה.
ממדי התופעה והשפעותיה השליליות הביאו להגדרת יעדים לאומיים ובין־לאומיים לצמצום הנשירה. כדי לעסוק בסוגיית הנשירה, ניסחו מדינות וארגונים הגדרות המתאימות לצרכים ולערכים שלהם, ופיתחו דרכי מדידה המתאימות לאותן הגדרות. את הדוח הנוכחי הזמין אגף א' לחינוך ילדים ונוער בסיכון במשרד החינוך במטרה ללמוד על דרכי ההגדרה והמדידה הנהוגות בעולם וכן כדי ללמוד על נתוני הנשירה ברחבי העולם.
  
 
  
لتسرّب الطلاب من الأطر التربويّة تأثير كبير على الفرد المتسرّب وعلى المجتمع بشكل عام.
إنّ حجم هذه الظاهرة وتأثيراتها السلبيّة أدّت إلى وضع أهداف قوميّة ودوليّة للتقليل من نسبة التسرّب. من أجل التعامل مع قضيّة التسرّب، قامت دول ومنظّمات عديدة بصياغة تعريفات تتلاءَم مع احتياجاتها وقيمها، وبتطوير طرق قياس تتلاءَم مع هذه التعريفات. قام قسم أ لتربية الأطفال والشبيبة المعرّضين للخطر في وزارة التريبة والتعليم بطلب التقرير الحالي من أجل دراسة طرق التعريف والقياس المتّبعة في العالم، ولمعرفة المزيد عن معطيات التسرّب حول العالم. 
 
 

contents