ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

פרסומים

דוח מת"ת - נשירת תלמידים ממערכת החינוך: הגדרה, מדידה וניבוי

דוח מת"ת - נשירת תלמידים ממערכת החינוך: הגדרה, מדידה וניבוי

שם המחבר: גיא צבירן. חוקר מלווה - ד"ר חיים להב
שנת הפרסום: 2020 - תש"ף
נשירת תלמידים ממסגרות חינוך משפיעה השפעה ניכרת הן על הפרט הנושר, הן על החברה בכללה.
ממדי התופעה והשפעותיה השליליות הביאו להגדרת יעדים לאומיים ובין־לאומיים לצמצום הנשירה. כדי לעסוק בסוגיית הנשירה, ניסחו מדינות וארגונים הגדרות המתאימות לצרכים ולערכים שלהם, ופיתחו דרכי מדידה המתאימות לאותן הגדרות. את הדוח הנוכחי הזמין אגף א' לחינוך ילדים ונוער בסיכון במשרד החינוך במטרה ללמוד על דרכי ההגדרה והמדידה הנהוגות בעולם וכן כדי ללמוד על נתוני הנשירה ברחבי העולם.
  

contents