דוח מת"ת: תשלומי הורים בבתי ספר יסודיים בעולם
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

פרסומים

דוח מת"ת: תשלומי הורים בבתי ספר יסודיים בעולם

דוח מת"ת: תשלומי הורים בבתי ספר יסודיים בעולם

שם המחבר: צוות היוזמה
שנת הפרסום: 2020 - תש"ף

"תשלומי הורים" הם שם כולל לכסף שהורים משלמים ישירות למוסד חינוכי, כחלק ממימון פעולות החינוך. דוח זה בוחן את תשלומי ההורים בשש מדינות שבהן קיים חוק חינוך חינם ולמעלה מ-85% מתקציב החינוך מגיע ממקורות ציבוריים.

בפרק הראשון של הדוח מובאים נתוני הרקע ומידע על תשלומי הורים בשש המדינות שנבחרו - מאוסטרליה, ארצות הברית, בריטניה, גרמניה, פולין וקנדה.
בפרק השני מובא סיכום המידע על תשלומי ההורים ונערכת השוואה בין המדינות.
בפרק השלישי מוצגות המסקנות העולות מתוך הסקירה וההשוואה.

הדוח מציג את התמונה הרשמית המופיעה במסמכי המדיניות, ולצידה מקורות בלתי רשמיים המבטאים את הקולות בשטח. אלו ממחישים את הפער בין המדיניות המוצהרת ובין יישומה בפועל, ומעידים על הסדרים מקומיים הנרקמים בהתאם לאופייה של הקהילה ולמערכת היחסים בין ההורים להנהלת המוסד.

 

contents