יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חברים בוועדות או בצוותי מומחים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

גב' נסרין חדאד חאג' יחיא

אוניברסיטת תל אביב

פרופ' גד יאיר

האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר חגית קליבנסקי

המכללה האקדמית בית ברל

פרופ' שלמה רומי

אוניברסיטת בר-אילן