יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חברים בוועדות או בצוותי מומחים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

פרופ' יואל אליצור

האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' רמי בנבנישתי

אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' גארי דיימונד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פרופ' דוד וייסבורד

האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' משה ישראלאשוילי

אוניברסיטת תל אביב