יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חברים בוועדות או בצוותי מומחים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

פרופ' ציפורה שכטמן

תקציר קורות החיים:
פרופסור מן המניין (אמריטוס) ועד לאחרונה ראש החוג לייעוץ והתפתחות האדם בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה. פרופ' שכטמן היא חברה במעמד Fellowבאגודה הפסיכולוגית האמריקנית (APA), באגודה האמריקנית לפסיכותרפיה קבוצתית (AGPA) ובאגודה להתנהגות תוקפנית Society for aggressive behavior. עד שנת 2012 שימשה עורך-משנה של כתב העת Group Dynamics של הAPA והיא חברה בוועדות העורכים של כתבי העת החשובים העוסקים בקבוצות, בהם:
The International Journal of group Psychotherapy, Group Dynamics ו-Psychotherapy Research
מחקריה מתמקדים בתוצאות ותהליכים בקבוצות ייעוץ וטיפול לילדים ולמבוגרים, בייעוץ קבוצתי ובפסיכותרפיה לילדים ולמתבגרים הסובלים מקשיים חברתיים, רגשיים והתנהגותיים, בגורמים ודרכי טיפול בתוקפנות ואלימות של ילדים וכן בתהליך הביבליותרפויטי ותוצאותיו.
בעלת תואר שלישי בחינוך וייעוץ חינוכי מאוניברסיטת וושינגטון (ארה"ב), 1984.
מעודכן לשנת: 2015
פעילויות עבר ביזמה: