יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חברים בוועדות או בצוותי מומחים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

פרופ' אביבה חלמיש
חברה בצוות המומחים לנושא קידום מדעי הרוח במערכת החינוך

תקציר קורות החיים:

פרופסור (אמריטה) במחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות באוניברסיטה הפתוחה. כמו כן היא חברת המועצה להשכלה גבוהה וחברה בשתי ועדות היגוי של מל"ג-ות"ת לקידום מדעי הרוח. בין השנים 2010-2006 שימשה יו"ר הוועדה לעדכון ושכתוב תוכניות הלימודים בהיסטוריה לכיתות ו'‑ט' וחברה בוועדת המקצוע להוראת היסטוריה – שניהם במשרד החינוך. כמו כן שימשה שנים רבות יועצת אקדמית לספרי לימוד לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה. תחומי המחקר העיקריים שלה הם: התנועה הציונית, היישוב היהודי בארץ ישראל בתקופת המנדט, תולדות מדינת ישראל, הגירת יהודים במאה העשרים, עלייה בלתי־לגלית בתקופת המנדט ותולדות התנועה הקיבוצית.

בעלת תואר שלישי בהיסטוריה של עם ישראל מאוניברסיטת תל אביב, 1996.

מעודכן לשנת: 2021