יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חומרי רקע
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חומרי רקע

החומרים הנגישים ב"חומרי רקע" נכתבו במענה להזמנת היזמה וועדותיה, ושימשו חומר רקע לעבודתן. חומרי הרקע מונגשים כשירות לציבור בשם המחברים ובאחריותם.

למידה חברתית רגשית: מיפוי מושגי, בסיס תיאורטי ואמפירי

תאריך פרסום: 19/12/2018
שם המחבר: ד"ר דניאל שפרלינג, מרכז המידע מכון מופ"ת

התערבויות לטיפוח מיומנויות חברתיות ורגשיות (Social emotional learning; SEL) והטמעתן במערכת החינוך

תאריך פרסום: 19/12/2018
שם המחבר: ד"ר עמליה רן מרכז המידע הבין מכללתי, מכון מופ"ת