יום עיון: אי שוויון וחינוך 2015
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

אירועים

יום עיון: אי שוויון וחינוך 2015

מועד האירוע: 29/12/2015, י"ז בטבת תשע"ו
צילומי הרצאות, מצגות וחומרי רקע מיום העיון
וועדת קונסנסוס: אי־שוויון וחינוך: קשרים בין גידול באי־שוויון חברתי־כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך
צוות המומחים בנושא 'אי-שוויון וחינוך' קיים יום עיון במכון ון-ליר בירושלים לסיכום שלב ב' של הפעילות הלימודית שהוביל. 
ביום העיון הוצגו ארבע סקירות מדעיות שנכתבו במהלך הפעילות:
  • מגמות בהשקעת משאבים בחינוך לפי מעמד חברתי־כלכלי (מר נחום בלס)
  • מגמות של בידול או שילוב בסביבת המגורים על בסיס מיצב חברתי-כלכלי של התלמידים בבית הספר (פרופ' אודרי אדי־רקח)
  • קשרים בין היבטים חברתיים־כלכליים ואי־שוויון לבין אקלים הכיתה ובית הספר וזיקתם להישגים לימודיים (ד"ר רות ברקוביץ)
  • חינוך בגיל הרך כאמצעי לצמצום אי-שוויון ופערים חברתיים: מחקר, מדיניות ופרקטיקה (ד"ר סמדר מושל)
על כל אחת מהסקירות הגיב מומחה או איש מדיניות בתחום הסקירה הנידונה. כן נערך מושב בהשתתפות חברי כנסת ובהנחיית אנשי מרכז המחקר והמידע של הכנסת, ובו הוצגה נקודת המבט הפרלמנטרית על אי-השוויון בחינוך בישראל.
 
בהשתתפות: 29/12/2015, י"ז בטבת תשע"ו