ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية |

אירועים

מפגש לימודי: ידע עדכני על למידה והוראה

מועד האירוע: ט"ז חשוון, 5.11.2017
סדר יום ותקצירי הרצאות
ועדת קונסנסוס: התאמת תוכניות הלימודים וחומרי הלימוד למאה ה-21
בהשתתפות: ט"ז חשוון, 5.11.2017