מפגש לימודי: תוכניות ומודלים של פיתוח מקצועי בהוראה ובפרופסיות אחרות
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

אירועים

מפגש לימודי: תוכניות ומודלים של פיתוח מקצועי בהוראה ובפרופסיות אחרות

מועד האירוע: ט"ז בשבט תשע"ח, 1.2.2018
חומרי רקע
ועדת קונסנסוס: ניהול מיטבי של הפיתוח המקצועי וההדרכה (של מורים) במערכת החינוך

מטרת המפגש: תחילת למידה על תפיסות, שיטות ומודלים לפיתוח מקצועי, בהוראה ובפרופסיות אחרות.

סדר יום וקישור למצגות: 

שעה

נושא

דוברים

10:50-10:30

התכנסות

 

12:00-10:50

למידה מפרופסיות אחרות

שאלות ודיון

פרופ' שמואל רייס, מנהל אקדמי של המרכז לחינוך רפואי בפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית והדסה עין כרם בירושלים.
לצפייה במצגת

ד"ר גילה לאור בית הספר המרכזי להכשרת עובדים לשירותי הרווחה

13:45-12:00

תוכניות ומודלים לפיתוח מקצועי: על תוכנית 'השקפה', 'אקדמיה כיתה' ותארים מתקדמים כמסלול לפיתוח מקצועי

שאלות ודיון

מר מוטי רוזנר, סגן מנהל מינהל עובדי הוראה, משרד החינוך.
לצפייה במצגת

מר גיל חדש, ראש תוכנית אקדמיה כיתה, מכון מופ"ת.
לצפייה במצגת

פרופ' תמר אריאב, נשיאת המכללה האקדמית בית ברל

14:10-13:45

הפסקה

15:20-14:10

למידה מקוונת:

על פיתוח מקצוע מקוון וקהילות פיזיקה מקוונות

שאלות ודיון

גב' עדה חן, ראש מינהלת למידה און ליין במט"ח
לצפייה במצגת

פרופ' בת שבע אלון, מכון ויצמן למדע

17:00-15:20

סיכום ודיון פנימי של הוועדה

המשך דיונים בוועדה

 
המפגש התקיים במכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב.
בהשתתפות: ט"ז בשבט תשע"ח, 1.2.2018