דמוקרטיה במשבר - מפגש מקוון 22.6.2020
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

אירועים

דמוקרטיה במשבר - מפגש מקוון 22.6.2020

מועד האירוע: 22/06/2020
ועדת קונסנסוס: חינוך לערכים – קווים מנחים למדידה והערכה
 
 
חינוך לאזרחות ולדמוקרטיה נכלל במטרות החינוך הממלכתי, וייעודו להנחיל את ערכי המדינה כיהודית ודמוקרטית. בתקופה זו עולות טענות על התרופפות הדמוקרטיה בארץ ובעולם המערבי וכן לשחיקה של עקרונות הדמוקרטיה. אלו באים לידי ביטוי למשל בשלטון החוק, בהפרדת רשויות, בשוויון הכולל מניעת אפליה וגזענות, בשמירה על זכויות אדם וכבוד האדם לרבות הזכות לפרטיות.
במפגש שתפו חוקרים ממגוון תחומים במחקריהם, והתייחסו להקשרים הפוליטיים העכשוויים ולשאלות הנוגעות לחינוך לאזרחות:
  • כיצד השפיע המשבר על החינוך לדמוקרטיה ועל המעורבות האזרחית?
  • איך ניתן להתגבר על סטראוטיפים ולחנך להכרת האחר?
  • מהם ביטוייה של הגזענות במערכת החינוך ומהן הדרכים להתגבר עליה?
                       
לסדר היום
 
 
 
לשידור המפגש בפייסבוק לחצו כאן 
 
 9:00-8:45 דברי פתיחה

פרופ' חנן אלכסנדר, יו"ר הוועדה

10:00-9:00 מושב ראשון: חינוך לאזרחות וליברליזם

לאומיות וליברליזם
פרופ' יולי תמיר, מכללת בית ברל (נשיאה נכנסת)

 
אזרחות דמוקרטית נגד חינוך ליברלי
פרופ' דן אבנון, האוניברסיטה העברית:

 


11:15-10:00 מושב שני: זהות לאומית והכרת האחר במערכת החינוך

תחושת קוהרנטיות לאומית ופתיחות כלפי האחר: הילכו שניים יחדיו?
פרופ' (אמריטה) שפרה שגיא, אוניברסיטת בן גוריון, חברת ועדת המומחים:
 
 

היכרות עם האחר בגיל הרך: מחקר הערכה להתערבות בגני ילדים
ד"ר טלי זיו וסמר אלדינה, אוניברסיטת בן גוריון:

 

על העשייה במשרד החינוך
גב' דניאלה פרידמן, מנהלת המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים

12:30-11:15 מושב שלישי: על הגזענות וביטוייה במערכת החינוך

היבטים גלויים וסמויים של גזענות
ד"ר סראב אבו־רביע קווידר, אוניברסיטת בן גוריון, חברת ועדת המומחים: 
 

 

חינוך לזהות מול חינוך לשלום: זהות מנצחת
ד"ר צבי בקרמן, האוניברסיטה העברית

תרומת החברה האזרחית לחינוך האזרחי
גב' יעל נאמן, מנכ"לית קרן לאוטמן

שאלות ותשובות של חברי הוועדה

 
בהשתתפות: 22/06/2020