יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חברים בוועדות או בצוותי מומחים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

פרופ' בת שבע אלון

מכון ויצמן למדע

פרופ' מרים בן פרץ

אוניברסיטת חיפה

ד"ר ניר מיכאלי

מכללת אורנים
תפקיד נוכחי ביזמה: חבר בוועדת קונסנסוס: ניהול מיטבי של הפיתוח המקצועי וההדרכה במערכת החינוך

פרופ' נעמה צבר-בן יהושע

אוניברסיטת תל אביב

מר אלי שלו

תיכון ליד"ה, האוניברסיטה העברית ומכללה ירושלים