יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חברים בוועדות או בצוותי מומחים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

סימא גוטמן

מינהל חברה ונוער במשרד החינוך

ד"ר ירון גירש

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

ד"ר הדס גרונר

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

ד"ר אדם הישראלי

מכללת סמינר הקיבוצים

איתן טימן

מינהל חברה ונוער במשרד החינוך

נגה נחשון

מינהל חברה ונוער במשרד החינוך

רות קנולר-לוי

מינהל חברה ונוער במשרד החינוך