יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חברים בוועדות או בצוותי מומחים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

גב' גילה קרול

תקציר קורות החיים:

מנהלת המחלקה למיומנויות יסוד, אגף א' לחינוך יסודי, המזכירות הפדגוגית.
תקציר מפורט יימסר בהמשך.

מעודכן לשנת: 2018
פעילויות עבר ביזמה: