יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חברים בוועדות או בצוותי מומחים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

פרופ' ירון להבי
חבר ועדת חינוך לערכים - קווים מנחים למדידה והערכה

תקציר קורות החיים:

פרופסור וראש הרשות למחקר והערכה במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין וכן ראש המרכז הארצי של מורי הפיזיקה במכון ויצמן. עוסק בהכשרת מורים ובפיתוח תוכניות לימודים. במסגרת זו שימש מפתח־שותף בתוכנית וידיאו־דידקטיקה, שמטרתה לפתח כישורי הנחיה מקצועית בקרב מורים, באמצעות צילומי שיעורים בכיתתם. מחקריו עוסקים בהבנת מושגים מדעיים ובהוראתם, בהוראת פיזיקה, בשילוב בין מתמטיקה בהוראת הפיזיקה ובהכשרת מנחי מורים על בסיס התוכנית "וידקטיקה". כמו כן הוא שותף בקבוצות מחקר בגרמניה ובארה"ב. בעל תעודת הוראה בפיזיקה.

מעודכן לשנת: 2019