דרושים\ות אנשי\נשות מחקר וכתיבה בתחום החינוך
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חדשות

דרושים\ות אנשי\נשות מחקר וכתיבה בתחום החינוך

היוזמה מחפשת אנשי\נשות מחקר עבור כתיבה של שני דוחות: דוח המציג סוגים של שיתופי פעולה בין בתי ספר בעולם ומדגים אותם ודוח העוסק באסדרה (רגולציה) של מחקרים הנערכים בתוך בתי ספר.

היוזמה – מרכז לידע ולמחקר בחינוך, מקדמת תרבות של שימוש בידע מחקרי בתהליכי עיצוב מדיניות. אחד מערוצי הפעולה של היוזמה הוא כתיבת דוחות ממוקדים שנועדו לסייע בתהליכי קבלת החלטות במשרד החינוך.

בימים אלו מחפשת היוזמה אחר אנשי/נשות מחקר עבור כתיבה של שני דוחות:

1. דוח המציג סוגים של שיתופי פעולה בין בתי ספר בעולם ומדגים אותם.

2. דוח העוסק באסדרה (רגולציה) של מחקרים הנערכים בתוך בתי ספר.

כל אחד מהדוחות ייכתב לפי מבנה כללי שעוצב בהתאם לצורכי הגוף המזמין ולפי מקורות ביבליוגרפיים שאותרו בחלקם.

פרק הזמן לביצוע משימת הכתיבה הוא כשלושה חודשים. זמן זה כולל שלב כתיבה מרוכז בהתאם להנחיה, וסבבי משוב שיינתנו על ידי צוות היוזמה ומומחים/ות שהיוזמה תאתר.

התשלום לפרויקט כתיבה אחד הוא 7,500 ₪, ותיתכן אפשרות לביצוע פרויקטים נוספים בתום משימה זו.

יש להגיש קורות חיים בצירוף משימה קצרה, עד לתאריך 28.7.2019.

לשליחת קו"ח ומשימה לכתיבת דוח בנושא שיתופי פעולה בין בתי ספר לחצו כאן

לשליחת קו"ח ומשימה לכתיבת דוח סקירת מדיניות בנושא ניהול מחקרי חינוך לחצו כאן