יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - אירועים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

אירועים

אירועים בעבר

סיור במערכת החינוך של תל אביב - יפו 11.12.2019

ועדת קונסנסוס: התאמת תוכניות הלימודים וחומרי הלימוד למאה ה-21

יום עיון 27.6.2019: מיעדי החינוך לכיתת הלימוד

תאריך: 27 ביוני, 2019
ועדת קונסנסוס: התאמת תוכניות הלימודים וחומרי הלימוד למאה ה-21

מפגש לימודי: למידה אינטר-דיסציפלינרית

תאריך: 04/11/2018
ועדת קונסנסוס: התאמת תוכניות הלימודים וחומרי הלימוד למאה ה-21
מצגות מהמפגש

מפגש לימודי: חומרי לימוד למאה ה-21

תאריך: 22/05/2018
ועדת קונסנסוס: התאמת תוכניות הלימודים וחומרי הלימוד למאה ה-21
חומרי רקע ומצגות מהמפגש

מפגש לימודי: מה ללמד במאה ה-21

תאריך: 08/04/2018, כ"ג בניסן, תשע"ח
ועדת קונסנסוס: התאמת תוכניות הלימודים וחומרי הלימוד למאה ה-21
חומרי רקע ומצגות

מפגש לימודי: תוכניות לימודים בחברה מרובת מרכזים תרבותיים

תאריך: כ"ז טבת תשע"ח, 14.1.2018
ועדת קונסנסוס: התאמת תוכניות הלימודים וחומרי הלימוד למאה ה-21
חומרי רקע

מפגש לימודי: מגמות בכלכלה ובחברה בישראל

תאריך: כט' בכסלו תשע"ח, 17.12.2017
ועדת קונסנסוס: התאמת תוכניות הלימודים וחומרי הלימוד למאה ה-21
סדר יום, תקצירי הרצאות ומצגות

מפגש לימודי: ידע עדכני על למידה והוראה

תאריך: ט"ז חשוון, 5.11.2017
ועדת קונסנסוס: התאמת תוכניות הלימודים וחומרי הלימוד למאה ה-21
סדר יום ותקצירי הרצאות