ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

פרופ' דוד מיודוסר

אוניברסיטת תל אביב

ד"ר ניר מיכאלי

מכללת אורנים
תפקיד נוכחי ביזמה: חבר בוועדת קונסנסוס: ניהול מיטבי של הפיתוח המקצועי וההדרכה במערכת החינוך

פרופ' מנחם מילסון

האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' מריו מיקולינסר

המרכז הבינתחומי הרצליה
תפקיד נוכחי ביזמה: יו"ר ועדת קונסנסוס: ניהול מיטבי של הפיתוח המקצועי וההדרכה במערכת החינוך

פרופ' אורלי מנור

האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' גוסטבו מש

אוניברסיטת חיפה

פרופ' פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א

אוניברסיטת תל אביב
תפקיד נוכחי ביזמה: חברת וועדת ההיגוי של היזמה ( 2011 - היום )

פרופ' דוד נבו

בתוקף תפקידו כמדען הראשי, משה"ח
< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >