ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية |

חומרי רקע

החומרים הנגישים ב"חומרי רקע" נכתבו במענה להזמנת היזמה וועדותיה, ושימשו חומר רקע לעבודתן. חומרי הרקע מונגשים כשירות לציבור בשם המחברים ובאחריותם.

סקירה מדעית: יחסי בית ספר הורים בישראל

תאריך פרסום: 14/03/2010
שם המחבר: יצחק פרידמן

סקירה מדעית: אינדיקטורים אפקטיביים במערכת החינוך

תאריך פרסום: 10/02/2010
שם המחבר: חגי קופרמינץ

סקירה מדעית: לקראת הבנת הקשר בין דיגלוסיה לבין אוריינות

תאריך פרסום: 20/04/2009
שם המחבר: ג'ון מייהיל
ועדה מתמשכת: שפה ואוריינות

סקירה מדעית: אינדיקטורים הנוגעים לנושא פערים ואי-שוויון במערכות החינוך

תאריך פרסום: 15/01/2009
שם המחבר: נחום בלס

תגובה לסקירה מדעית: אינדיקטורים לפערים ושוויון הזדמנויות

תאריך פרסום: 14/01/2009
שם המחבר: חיים אדלר

סקירה מדעית: שימוש באינדיקטורים חינוכיים בקביעת מדיניות וקבלת החלטות - מבחני ההישגים במיצ"ב

תאריך פרסום: 15/12/2008
שם המחבר: סורל קאהן
10 11 12 13 14