ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

פרופ' רות ברמן

אוניברסיטת תל אביב

הרב ד"ר יהודה ברנדס

בית המדרש בית מורשה

פרופ' חנוך גוטפרוינד

האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר דבורה גולדן

אוניברסיטת חיפה

ד"ר ענת גופן-שריג

האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר טלי גורלי-טוראל

סמינר הקיבוצים

פרופ' בני גיגר

מכון ויצמן למדע והקרן הלאומית למדע

ד"ר הגר גל

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >