ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

פרופ' רות ברמן

אוניברסיטת תל אביב

הרב ד"ר יהודה ברנדס

בית המדרש בית מורשה

ד"ר רון ברצלבסקי

ראמ"ה
תפקיד נוכחי ביזמה: חבר בקבוצת עבודה: מדד גיוון חברתי-כלכלי (אינטגרציה) בבתי ספר בישראל

פרופ' חנוך גוטפרוינד

האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר דבורה גולדן

אוניברסיטת חיפה

ד"ר ענת גופן-שריג

האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר טלי גורלי-טוראל

סמינר הקיבוצים

פרופ' בני גיגר

מכון ויצמן למדע והקרן הלאומית למדע
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >