יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - סוגיות פדגוגיות ופסיכולוגיות
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

סוגיות פדגוגיות ופסיכולוגיות

חלק זה עוסק בהתפתחות ערכים, ביחס שבין ערכים (כגון ערכים מתנגשים, ערכים משלימים וכדומה) ובקשר שבין ערכים להתנהגות. שאלות לדיון בחלק זה: מה המשמעות של הקניית ערכים? מהן התאוריות העוסקות בידיעה של ערכים, באימוץ ובקבלה של ערכים, וכן בהטמעה של ערכים? כיצד מקדמים ערכים אישיים כגון סקרנות, הישגיות ומעורבות חברתית?
ייתכן שהמשבר הביא להסתגלות ערכית: מי שהיו חרדים יותר, דיווחו על מוטיבציה רבה יותר להיצמד להנחיות. יחד עם זאת, תלמידים ששהו בבידוד והוגבל החופש שלהם, חשו צורך עז יותר בחופש ומוטיבציה נמוכה יותר להיצמד להנחיות מאשר תלמידים שלא שהו בבידוד. יש להמשיך לבחון עד כמה השפיע האירוע על הצעירים בחברה ועל החברה כולה. במחקרים קודמים שבחנו תקופות משבר נמצאו השפעות ארוכות טווח – החברה שבה צמחו המתבגרים עיצבה אותם למשך שנים רבות.

 
הספר בוחן שלושה נושאים: מהם ערכים וכיצד הם נלמדים? מהו הקשר שבין ערכים והתנהגות? אילו ערכים משפיעים על ההתנהגות? המחקרים המוצגים בספר בנוגע לערכים אישיים מצביעים על כך שיש ערכים אוניברסליים המוסכמים על כלל התרבויות. הערך המוסכם המדורג במקום הגבוה ביותר הוא הנדיבות (benevolence), היינו הדאגה לקרובים לנו, ואילו הערך המוסכם המדורג במקום הנמוך ביותר הוא הכוח; עם זאת אנשים נבדלים זה מזה בחשיבות שהם מייחסים לכל ערך, ולפיכך גם בהתנהגות הנגזרת מכך.
 

הקניית ערכים בקרב ילדים היא אבן יסוד בכל חברה. יש הסכמה רחבה שבתי הספר משפיעים השפעה ניכרת על עיצוב האופי של התלמידים, למשל בעידוד תכונות כגון סקרנות, הישגיות, אכפתיות כלפי הזולת ואזרחות טובה. למרות חשיבות הנושא מחקרים אמפיריים מעטים בלבד בחנו מה תפקידם של בתי הספר בהקניית ערכים. במחקר זה נמצא כי ערכי התלמידים נהיו דומים יותר לאלה של מנהל או מנהלת בית הספר, ושהקשר בין ערכי המנהלים לערכי הילדים מתווך על ידי האקלים הבית־ספרי, כפי שדיווחו עליו המורים והמורות. עוד נמצא שערכי התלמידים ניבאו את התנהגויותיהם בבית הספר, כפי שתיארו אותן המחנכים והמחנכות.

 

המאמר מציע טיפולוגיה חדשה של דירוג ערכים בבית הספר. ששת הערכים המובילים שנמצאו במחקר הם הישגיות, אוטונומיה, שוויון זכויות, הרמוניה, ציות ודומיננטיות. נמצא, למשל, מתאם חיובי בין ציות ודומיננטיות לבין רמות אלימות, וכן מתאם חיובי בין ערכי הרמוניה (קבלה של המערכת כפי שהיא בלי לנסות לשנות אותה) לבין תמיכה בתלמידים. העובדה שמתאמים אלו נמצאו במגוון גילים, מעידה על תוקפם ועל מהימנותם.
 

ערכים מנחים אנשים במהלך חייהם ומשפיעים על ההחלטות שהם מקבלים. עולה אפוא השאלה עד כמה הערכים יציבים בתקופת הבגרות ובאילו תנאים הם משתנים? ממצאים מ-19 מחקרים שנסקרו במאמר זה מעידים שהערכים נותרים יציבים גם כאשר מתחוללים שינויים באורח החיים. חלק מן המחקרים שנסקרו במאמר מצביעים על כך שאפשר להתמקד בערכים מסוימים ולשנות אותם בהתערבויות ממוקדות. עם זאת המסר של המאמר הוא שהידע בנושא עדיין אינו חד־משמעי ומבוסס דיו, ולכן יש להמשיך לבחון באילו תנאים ערכים יכולים להשתנות.

 

  • בניש־ויסמן, מ' (2020). מהם ערכים? מדוע הם חשובים? וכיצד ניתן לחנך לערכים בבית הספר? [קובץ וידאו] הסרטון הופק במרכז חמ"ה, אוניברסיטת חיפה.

החינוך לערכים בבית הספר הוא מעשה מורכב משום שיש ערכים המנוגדים זה לזה וקשה לחנך לשניהם בד בבד. כאשר מחנכים להישגיות, למשל, רמת שיתוף הפעולה יורדת, ולהפך. על כן יש להיות מודעים לקונפליקטים אלו, לאזן בין ערכים סותרים וליצור מדיניות חינוך אפקטיבית בתחום החינוך לערכים. דוגמאות לחינוך מאוזן: מתן דוגמה אישית וחשיבה ישירה ומכוונת על ערכים, שתורמת לגיבוש תפיסת העולם.

 

המחקר עוסק בשאלה כיצד השפיע משבר הקורונה על הרווחה הנפשית ועל הערכים של מתבגרים. המחקר מבוסס על שאלון שהועבר ברשתות החברתיות באפריל 2020 בזמן הסגר. בשאלון הוצגו לבני הנוער דמויות המאופיינות בערכים שונים, והם התבקשו לומר עד כמה הם מזדהים עם הדמויות. כמו כן נבדק אם הערכים השתנו בזמן המשבר. מן המחקר עלו כמה ממצאים מעניינים: ערכי ביטחון (סדר, ארגון וכן הלאה) היו חשובים למתבגרים שדיווחו על פחד ועל חרדה גבוהים, יותר מאשר למתבגרים שדיווחו על פחד ועל חרדה נמוכים. מתבגרים שדיווחו על פחד ועל חרדה נמוכים אמרו שחשובים להם יותר ערכים כמו שינוי, חידוש והרפתקה. בני נוער ששהו בבידוד (או שמישהו קרוב להם שהה בבידוד) דיווחו שהערכים החשובים להם קשורים בשינויים ובהרפתקאות יותר מאשר מתן חשיבות לערכים של ביטחון וסדר.