יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - המפגש בין ערכים פרטיקולריים לאוניברסליים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

המפגש בין ערכים פרטיקולריים לאוניברסליים

חלק זה עוסק בחינוך לזהות פרטיקולרית במדינה יהודית, במתח שבינו ובין חינוך לערכים אוניברסליים ובכלים לגשר על הפערים הללו. שאלות לדיון בחלק זה: מה משמעות המונח "יהודי" בהקשר של מדינה יהודית ודמוקרטית? מהן הפרשנויות המובילות באשר למשמעותה של מדינה שהיא יהודית? אילו סוגי ערכים יכולים להיות מקושרים לכל אחת מהפרשנויות הללו? אילו ערכים כדאי להטמיע במערכת החינוך בהקשר של מדינה יהודית?

 

המחקר עוסק בערכים אישיים בקרב אנשים דתיים ולא דתיים ובמשמעות של להיות אדם מוסרי בקרב שתי הקבוצות. המחקר מראה כי הערכים המתקשרים למוסריות שונים בקרב שתי קבוצות אלה. עוד מראה מחקר שערכים הם מבנים פסיכולוגיים המסייעים לנו להבין מה מניע אנשים ברמות דתיות שונה להיות מוסריים ולתפוס אחרים כמוסריים. כלומר הדת היא גורם המסביר את תפיסת המוסריות של האדם.

 

  • מרגולין, ר' (2006). להיות יהודי כיום. בתוך מ' ליבוביץ', ד' אריאל־יואל ומ' ענברי (עורכים), מיהו יהודי בימינו? רב שיח בשאלת הזהות היהודית (עמ' 186-172). תל אביב: ידיעות אחרונות.

הספר שבו מופיע מאמר זה, מתמודד עם שאלה הזהות היהודית, ועורכיו מבקשים להביא קול ליברלי לתוך השיח הציבורי ולהציג בפני הציבור הישראלי קשת וגוונים. כמו כן הם רואים חשיבות בסיוע לציבור המנוכר לתרבותו לנכס אותה לעצמו מחדש ולהעניק לגיטימציה להשמעת ביקורת. מאמרו של מרגולין מבקש תוכן יהודי אקטיבי, שכן ללא תוכן זה תנוע התרבות שלנו בין פונדמנטליזם דתי לריקנות יהודית.
מרגולין רואה בתרבות היהודית מושג רחב, הכולל בתוכו הן את הפן הדתי, הן את הפן החילוני של היהדות. הוא סבור כי האלטרנטיבה הסמכותנית אינה רלוונטית לתלמידים חילוניים, ועל כן לימוד יהדות כמורשת מחייבת רק יגביר את אדישותם. לכן רק גישה תרבותית תאפשר לימוד פתוח, מכבד וביקורתי של תוכני היהדות (רו: מרגולין, ר'. "זו לא הדתה", הארץ, 1.8.17).
 
 

הספר מציע ביקורת חברתית על אירועים אקטואליים ועל מערכות יחסים בין קבוצות בחברה הישראלית בנושאי יסוד הנוגעים במתח בין מדינה יהודית למדינה דמוקרטית ובצורך לפתח סולידריות חברתית. לפי שגיא, מוסריות מבוססת על שלושה יסודות: חירות, הנמקה ואוניברסליות.
שיח מוסרי, בניגוד לשיח דתי או ערכי אחר, מבטא את חברותו של האדם בקהילה מוסרית אוניברסלית. עם זאת אנו בני האדם מועדים לטעות גם בתחום המוסרי, ועל כן יש חשיבות לקיומה של שיחה ביקורתית ופתוחה. לטענתו, אנשי מוסר רבים בחברה הישראלית ויתרו על ערכיה ועל תרבותה של החברה היהודית שבתוכה הם חיים, ולדידו חשוב לזכור גם את הסולידריות הממשית עם ה"אנחנו" הישראלי אם רוצים לפעול בקרבו (ראו: שגיא, א'. "ארגוני השמאל לא בוגדים אבל יש להם מה ללמוד מהימין הדתי", הארץ, 9.11.16).

 

המאמר דן בשלוש גישות בחינוך לזהות יהודית־ציונית ועוסק בשאלה כיצד לעודד הבניית זהות יהודית־ציונית ייחודית ובו בזמן לעודד פתיחות לתרבות האנושית הכללית? שאלה זו מחייבת את המורה להיות בתהליך מתמיד של הבניית זהותו והכרה במצב של אי ודאות. לדידו של דוד זו הגישה החינוכית היחידה מבין השלוש הנותנת מענה לבעיות היסוד של החינוך היהודי והציוני כפי שמוצג במאמר. הפעולה המדרשית מחייבת לעגן את זהות היחיד והחברה במקורות יציבים ובלתי משתנים ועם זאת לאפשר את השאלה, את החיפוש, את הפרשנות ואת הבחירה שמולידים את שינוי פני המציאות. להשתייך לעם היהודי פירושו להשתייך לעם שתרבותו היא מדרשית.

 

  • Goldratt, M., & Cohen, H. E. (2016). The values-based infrastructure of non-formal education: A case study of personal education in Israeli schools education. Practice and Theory, 38(1), 5-26.

המאמר משלב בין תאוריית הערכים של שוורץ ורכיבי החינוך הבלתי־פורמלי של כהנא, ובכך מצביע על התשתית הערכית של החינוך הבלתי־פורמלי. החינוך הוא פעילות הוליסטית שמטרתה לקדם תלמידים, לעודד אותם לגלות חקרנות, פרשנות, ביקורתיות ויצירתיות. לפי גולדרט, כל אדם נולד כשהוא מצויד בכוח חשיבה עצום אשר עשוי לסייע לו לצמוח. זאת ועוד, כלי החשיבה שמציעה תורת האילוצים עוזרים לאדם להתמודד עם מכשולים שבדרך, ומעצימים את החופש שלו לבחור בחיים משמעותיים.

 

באמצעות בחינה של תוכניות מקבילות מהעולם הדוח סוקר, שלושה סוגי אתגרים העומדים לפתחו של תחום הדעת תרבות יהודית־ישראלית: אתגרים של הוראת דת (religious education) והוראה על אודות דת (education about religion) בלי לחנך לתפיסת עולם דתית; אתגרים של הוראת ידע על אודות הלאום, העם, תרבותו ומורשתו לצורך הבניית זהות לאומית; אתגרים של הבניית זהות קבוצתית המדגישה את המשותף לבני הלאום לצד הכרה בקבוצות שונות.

 

במדינות רבות בעולם גובר כיום העניין ביישום של תוכניות לימודים העוסקות במוצהר בחינוך לערכים. מטרת הסקירה לבחון כיצד מחנכים לערכים במדינות שונות בעולם ובהן ארצות הברית, בריטניה, אוסטרליה, הפיליפינים, אינדונזיה, סין והונג קונג. בסקירה מתוארות ההצדקות לקיומה של כל תוכנית, ומובאות דוגמאות לדרכים שבהן מחנכים בה לערכים, מעריכים ומודדים אותה. יש תוכניות שעוסקות בחינוך לערכים אינדיווידואליים, אישיים חברתיים ויש שעוסקות בתכנים קולקטיביים־לאומיים או דתיים־מוסריים. הדבר תלוי בתרבות המקומית, במאפייני המשטר ובאידאולוגיה הפוליטית המקומית.