ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية |

חומרי רקע

החומרים הנגישים ב"חומרי רקע" נכתבו במענה להזמנת היזמה וועדותיה, ושימשו חומר רקע לעבודתן. חומרי הרקע מונגשים כשירות לציבור בשם המחברים ובאחריותם.

סקירה מדעית: הבסיסים המשפטיים למערכות היחסים בין בית-הספר לבין הורי התלמידים במדינות שונות והשלכותיהם על חובות הצדדים, זכויות וסמכויותיהם

תאריך פרסום: 25/05/2014
שם המחבר: עו"ד צביה שיר

נייר רקע: תוכניות מצוינות וסטנדרטים למורים מנוסים

תאריך פרסום: 09/04/2014
שם המחבר: איתי ארצי

נייר רקע: מורים בחזית - לומדים להנהיג

תאריך פרסום: 11/02/2014
שם המחבר: אן ליברמן

סקירה מדעית: מורים רבי-אמן מנהיגים

תאריך פרסום: 09/01/2014
שם המחבר: ד"ר יעל עופרים

סקירה מדעית: הקשר בין מצב רגשי חברתי ובין הישגים בלימודים של תלמידי בית הספר

תאריך פרסום: 31/12/2013
שם המחבר: דפנה הדר-פקר

סקירה מדעית: הידע הקיים על תכניות מניעה וטיפול יעילות ומועילות בבעיות של התנהגות מפריעה אצל תלמידים

תאריך פרסום: 06/10/2013
שם המחבר: גבריאל בוקובזה
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12