ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חומרי רקע

החומרים הנגישים ב"חומרי רקע" נכתבו במענה להזמנת היזמה וועדותיה, ושימשו חומר רקע לעבודתן. חומרי הרקע מונגשים כשירות לציבור בשם המחברים ובאחריותם.

סקירה - המניעים לחינוך לערכים במדינות שונות בעולם

תאריך פרסום: 05/11/2019
שם המחבר: ד"ר נירית טופול

סקירה: הערכה ומדידה של בית הספר

תאריך פרסום: 24/09/2019
שם המחבר: ד"ר אבישג אדרי

מדעי המוח וחינוך: סקירת תוכניות התערבות וגישות חינוכיות הניזונות ממדעי המוח

תאריך פרסום: 13/02/2019
שם המחבר: פול האוורד ג'ונס, Paul Howard-Jones

למידה חברתית רגשית: מיפוי מושגי, בסיס תיאורטי ואמפירי

תאריך פרסום: 19/12/2018
שם המחבר: ד"ר דניאל שפרלינג, מרכז המידע מכון מופ"ת

התערבויות לטיפוח מיומנויות חברתיות ורגשיות (Social emotional learning; SEL) והטמעתן במערכת החינוך

תאריך פרסום: 19/12/2018
שם המחבר: ד"ר עמליה רן מרכז המידע הבין מכללתי, מכון מופ"ת

השינויים הרצויים בחומרי הלימוד במערכת החינוך במאה ה-21

תאריך פרסום: 19/12/2018
שם המחבר: ד"ר עמליה רן מרכז המידע הבין-מכללתי מכון מופ"ת
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12