ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية |

חומרי רקע

החומרים הנגישים ב"חומרי רקע" נכתבו במענה להזמנת היזמה וועדותיה, ושימשו חומר רקע לעבודתן. חומרי הרקע מונגשים כשירות לציבור בשם המחברים ובאחריותם.

נייר רקע : חינוך לערכים בעולם משתנה - אסופת ניירות דעה

תאריך פרסום: 08/07/2013
שם המחבר: עפרה ברנדס, רעות יששכר

סקירה מדעית: אילו מענים מציעות מערכות חינוך במדינות נבחרות לאתגר השונות בין תלמידים?

תאריך פרסום: 25/06/2013
שם המחבר: לילך גרינפלד יונה

סקירה מדעית: מה ידוע על מודלים חינוכיים מיטביים להתמודדות מערכתית או מקומית עם שונות תלמידים?

תאריך פרסום: 18/06/2013
שם המחבר: יהודית דורי, זהבית כהן

סקירה מדעית: הידע הקיים על התנהגות מפריעה בקרב תלמידים במערכת החינוך

תאריך פרסום: 18/06/2013
שם המחבר: גבריאל בוקובזה

סקירה מדעית: ביחד או לחוד? גישות סותרות, שונות, או פשוט משלימות?

תאריך פרסום: 18/06/2013
שם המחבר: ליאורה לינצ'בסקי

סקירה מדעית: התפתחות כישורי כתיבה וטיפוחם בשכבות גיל שונות

תאריך פרסום: 01/01/2013
שם המחבר: גלית בן-צבי, לאה חיים
ועדה מתמשכת: שפה ואוריינות
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12